اگر به دنبال جدیدترین ابزارهای تبلیغات بر پایه پیام کوتاه هستید، سامانه VIP سامان پیامک مخصوص شماست. با ابزاری که در این سامانه موجود است، شما میتوانید هدفمندتر از همیشه به تبلیغات ادامه دهید.